Accountancy


In deze tijd van digitalisering en steeds bredere Internet toepassingen onderzoeken veel accountancy- en administratiekantoren, waaronder loonverwerkers, de mogelijkheden om interne processen efficiënter uit te voeren. Tegelijkertijd dient aansluiting behouden te worden met de nieuwe wensen en eisen van klanten. Het ontsluiten van documenten naar klanten en gebruikers vormt daarin vaak een uitdaging en vraagt expertise die verder gaat dan de kennis van document management (DMS) leveranciers. Vanuit deze vraagstelling en uitdagingen heeft Docutracks een succesvolle pilot uitgevoerd bij een salaris- en personeelsadministratiekantoor. Momenteel wordt de tweede fase van het project voorbereid die zal leiden tot de in productie name van deze Docutracks dienst. In onderstaande tekst worden de belangrijkste kenmerken benoemd. Neem vrijblijvend contact met ons op bij interesse of vragen aangaande de oplossing.

Lage kosten

Volwaardige DMS-functionaliteit

Dossierinrichting toegespitst op de branche

Rijke autorisatiemogelijkheden

Bulk verwerking

Koppelingen met derden